Sudah lama masa berkabung ini

Ribuan liter darah sudah tumpah

Sudah biasa mata melihat

Sudah kering air mata

Kabar basi…

Mereka lemparkan isu terorisme ke hidung ummat

Kengerian adalah barang umum konsumsi sehari-hari

Kengerian tidak mengerikan lagi

Bom kami adalah teror, bom mereka adalah bela diri

Kabar basi…

Itulah isi kitab suci Holywood

Ini isi kitab suci kami:
wa makarû wa makarallâh
wallahu khairul mâkirîn

Mereka bertipu daya, dan Allâh pun bertipu daya
Dan Allâh-lah sebaik-baik pembuat tipu daya

Bersabarlah, Gaza

Sebab tak ada kemuliaan tanpa jihad

Lâ ‘izzata illâ bil jihâd !

(untuk saudara-saudaraku di luar Palestina, ingatlah sabda Rasulullâh ini: “…barang siapa tak peduli urusan kaum muslimin, maka ia bukan termasuk ummatku..”)